Hmyzí společenstva

Uncategorized

Dvouletá pozice pro doktoranda v naší skupině

Hledáme vysoce motivovaného doktorského studenta pro projekt s názvem Latitudinal patterns in specialization of wild bees: Metabarcoding of pollen loads along a cross-continental gradient. Projekt kombinuje moderní Next-Generation sekvenování pylu ze včel coby nejdůležitějších opylovačů v suchozemských ekosystémech se standardizovaným…

Tři absolventi v naší skupině!

Tři naši studenti v minulém týdnu úspěšně dokončili významné části svých studií na Univerzitě Karlově. Dominik Anýž a Jan Filip získali magisterské tituly za své diplomové práce na téma ekologie opylování na katedře ekologie. Dominik předběžně zanalyzoval naše data o…

Terénní cvičení pro studenty

Červen nás zaměstnal při několika terénních projektech, přesto jsme si našli čas i na terénní výuku ekologie. Na začátku června, pomáhali Sailee a Kobe s vedením terénních cvičení z ekologie pro bakalářské studenty katedry ekologie Univerzity Karlovy v Lomech u…

Jarní výzkum v Krkonoších

V květnu dokončila naše skupina (především Sailee, Kobe, Antigone a Eliška, ale se silnou podporou dalších členů týmu) terénní výzkum v Krkonoších. Zaznamenávali jsme návštěvníky květů v polopřirozených lesích podél gradientu nadmořské výšky. Data jsme sbírali podle stejného protokolu jako…

Popularizace našeho výzkumu

Během posledních měsíců se náš výzkum několikrát objevil v mediích, zejména v Českém rozhlasu Plus. K našemu poslednímu terénnímu výzkumu v Krugerově národním parku se připojil i novinář Ondřej Novák. Bohatý materiál, který tam natočil, se stal základem zejména pro epizodu…