Hmyzí společenstva

Eliška získala prestižní cenu Peter Ashton Prize!

Eliška Padyšáková z naší skupiny byla oceněna prestižní cenou Peter Ashton Prize! Tuto cenu udílí Asociace pro tropickou biologii a ochranu (Association for Tropical Biology and Conservation) za nejlepší článek napsaný studentem v mezinárodním vědeckém časopise Biotropica. Eliška byla oceněna za vědecký článek s názvem “Sunbird hovering behavior is determined by both the forager and resource plant” vzniklou během práce na dizertaci pod vedením Štěpána Janečka. Společně v něm ukazují, že přinejmenším některé druhy strdimilů vykazují stejné behaviorální adaptace při třepotavém letu při sání nektaru jako kolibříci. Vyhlášení ceny, včetně Eliščina vyčerpávajícího komentáře, je zde. Elišce moc gratulujeme!