Hmyzí společenstva

Publikace o rozšíření afrických rostlin

Yannick se v minulém roce během práce pro nizozemské Naturalis Biodiversity Centre podílel na vzniku databáze RAINBIO shromažďující všechny známé záznamy cévnatých rostlin z tropické Afriky. Tato databáze byla nedávno publikována v časopise Phytokeys, čímž se stala veřejnou pro všechny zájemce. Jak je vidět z přiloženého obrázku, naše kamerunské lokality jsou v databázi dobře zastoupeny, díky čemuž budou data dobře využitelné i pro náš výzkum. Tvůrci databáze (včetně Yannicka) již připravují další studii analyzující floristickou diverzitu tropické Afriky na základě právě publikované databáze.

Hustota záznamů (vlevo) a rozsah (vpravo) databáze RAINBIO (Dauby a kol. 2016). © Phytokeys.

Citace studie: Dauby et al. (including Y. Klomberg) (2016) RAINBIO: a mega-database of tropical African vascular plants distributions. Phytokeys 74: 1-18.