Hmyzí společenstva

Speciální sekce na konferenci o ekologické obnově

Robert Tropek bude společně s Klárou Řehounkovou z Jihočeské univerzity organizovat speciální sekci na konferenci o ekologii obnovy. Již název sekce (“Conservation importance of early successional stages in restoration of human-made sites”) napovídá, že se jednotlivé příspěvky budou věnovat významu raně sukcesních stanovišť s holým substrátem a řídkou vegetací pro různé skupiny organismů. Chceme zodpovědět zejména otázky jak významná jsou raně sukcesní stanoviště v různých typech post-industriálních míst pro různé skupiny organismů, a jak tato stanoviště efektivně zachovat během obnovy lokalit i po ní. Jakékoliv příspěvky jsou vítány!

SER logo