Hmyzí společenstva

První doktor v naší skupině!

Vincent Maicher včera úspěšně obhájil doktorskou dizertaci nazvanou “Biodiversity patterns of butterflies and moths on Mount Cameroon” (Patrnosti biodiverzity denních a nočních motýlů Kamerunské hory). Vincent strávil posledních pět let studiem kamerunských motýlů z různých úhlů, celkem se zúčastnil 7 expedic na Kamerunskou horu (2 z nich sám vedl), v terénu strávil 14 měsíců. Během mnoha bezesných nocí a dlouhých dní jsme nasbírali zhruba 80 tisíc denních i nočních motýlů, z nichž přes 47 tisíc je zahrnuto i ve Vincentově dizertaci. Ta celkem obsahuje 8 kapitol (publikovaných článků nebo manuskriptů v různém stadiu recenzního řízení) změřených na ekologii společenstev, ochranu a taxonomii motýlů. Oba oponenti, Prof. Toomas Tammaru and Dr. Thomas Merckx, hodnotili práci velmi pozitivně a iniciovali zajímavou diskuze nad některými kapitolami. Upřímné gratulace, Dr. Vincente Maichere!

Vincent se připravuje k obhajobě dizertace.