Hmyzí společenstva

Dominik obhájil bakalářku

Dominik Anýž dnes obhájil svou bakalářskou práci “Význam denních motýlů pro opylení kvetoucích rostlin”. V ní shromáždil dostupné informace o květních znacích významných pro motýlí návštěvníky a zkonfrontoval je s definicemi psychofilního polinačního syndromu. Následně shrnul rovněž dostupné studie hodnotící efektivitu motýlů coby opylovačů. Jak jsme očekávali, úloha motýlů v polinačních systémech se silně liší mezi (a někdy i uvnitř) čeleďmi. Práce byla ohodnocena výborným stupněm. Nedá navíc příliš práce připravit jí pro publikaci v některém ekologickém vědeckém časopisu. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí u státnic!