Hmyzí společenstva

Nová studie o afrotropických motýlech

V posledních dnech roku 2019 byla v časopise SHILAP Revista de lepidopterológia publikována nová studia o málo známých motýlech z tropické Afriky, její pdf je ke stažení zde. Rob se v ní podílel na objevu a popisu dosud neznámých samic motýlů Euriphene lomaensis, E. taigola a E. bernaudi, a neznámého samce motýla Bebearia inepta. Všechny zmíněné druhy žijí pouze v lesích tropické Afriky, Rob se podílel i na objevení a sběru některých z nich v lesích Libérie a Kamerunu. Podobné drobnější studie jsou nepochybně důležité pro zlepšení znalostí biodiverzity stále málo prozkoumané trpické Afriky.

Samice Euriphene bernaudi z Mount Kupe, Kamerun. © SHILAP/Sz. Sáfián