Hmyzí společenstva

Nová studie o kompetici v polinačních systémech

Naše skupina již delší dobu spolupracuje na výzkumu polinačního systému podrostovky Hypoestes aristata v kamerunských horách Bamenda Highlands. Jejím nejčetnějším a nejefektivnějším opylovačem v širokém spektru návštěvníků je drvodělka Xylocopa caffra. Květy však často navštěvuje i strdimil severní (Cinnyris reichenowi), který ovšem nepřispívá k reprodukci navštěvované rostliny a dokonce z jejích květů odhání drvodělky. Zároveň pije z květů nektar, čímž snižuje jejich atraktivitu pro skutečné hmyzí opylovače. V poslední studii, právě vycházející v prestižním časopise Oecologia, porovnáváme denní energetické nároky obou zmiňovaných častých návštěvníků květů ve vztahu k měnícím se hodnotám kvality a kvantity dostupného nektaru v průběhu dne. Výsledky zjednodušeného modelu ukazují, že menší drvodělka má v kompetici výraznou převahu díky svým obecně nižším energetickým nárokům. Větší strdimil s mnohem vyššími energetickými nároky tuto kompetiční převahu vyvažuje rychlejším sáním nektaru, návštěvou květů v době, kdy není drvodělka aktivní a agresivní obranou svých potravních zdrojů. Naše studie je jednou z mála publikovaných prací, zabývajících se kompeticí o potravní zdroj mezi fylogeneticky vzdálenými druhy návštěvníků květů.

Samice (vlevo) a samec drvodělky Xylocopa caffra na květech podrostovky Hypoestes aristata (© R. Tropek)

Citace: Padyšáková E., Okrouhlík J., Brown M., Bartoš M., Janeček Š. (in press) Asymmetric competition for nectar between a large nectar thief and a small pollinator: an energetic point of view. Oecologia.