Hmyzí společenstva

Vincent a Sylvain na setkání afrických lepidopterologů

Minulý týden se Vincent se Sylvainem zúčastnili 3. setkání afrických lepidopterologů (3rd Afrotropical Lepidoptera Workshop) ve výzkumné stanici Centre ValBio na okraji madagaskarského národního park Ranomafana. Vincent prezentoval náš výzkum patrností biodiverzity motýlů podél gradientu nadmořské výšky Kamerunské hory, zatímco Sylvain představil první výsledky výzkumu motýlů podél gradientu produktivity prostředí v jižní Africe. Tato konference umožnila setkání řady taxonomů i ekologů studujících motýly tropické Afriky a sdílení jejich bohatých zkušeností. Setkání zároveň zahrnovalo i několik příležitostí k průzkumu dosud příliš nepoznané biodiverzity národního parku. Celkově šlo pro Sylvaina s Vincentem o dobrou příležitost k výměně nových nápadů i k získání nových zkušeností se sběrem a uchováváním motýlů.

Vincent prezentuje výsledky své dizertace.