Hmyzí společenstva

Tři absolventi v naší skupině!

Tři naši studenti v minulém týdnu úspěšně dokončili významné části svých studií na Univerzitě Karlově. Dominik Anýž a Jan Filip získali magisterské tituly za své diplomové práce na téma ekologie opylování na katedře ekologie. Dominik předběžně zanalyzoval naše data o změnách reprodukčních strategií rostlin podél gradientu nadmořské výšky v horských trávnících Kamerunské hory. Sice neměl kvůli potížím spojeným s covidem k dispozici kompletní data, ta ale dosbíráme v listopadu. Honzova diplomka zůstala tematicky v Česku, podrobně se zaměřil na úlohu pestřenek v polinačních sítích na železnohorských loukách. Václav Koďousek obhájil bakalářskou práci na ústavu pro životní prostředí. Provedl v ní rešerši dostupných dat o vlivu požárů na denní i noční motýly. Jsme opravdu rádi, že všichni tři studenti pokračují ve svých studiích v naší skupině, Vašek coby magisterský student, Honza a Dominik se brzy stanou našimi doktorandy. Všem třem gratulujeme a přejeme hodně štěstí do budoucna!